fbpx

Xốp bọc hàng hóa

Cuộn xốp bong bóng khí

550.000
-10%

Xốp bọc hàng hóa

Cuộn xốp hơi 1.2m

500.000 450.000
-8%

Xốp bọc hàng hóa

Cuộn xốp hơi 1.5m

600.000 550.000

Xốp bọc hàng hóa

Cuộn xốp hơi 20cm

120.000

Xốp bọc hàng hóa

Cuộn xốp hơi 30cm

150.000
-17%

Xốp bọc hàng hóa

Cuộn xốp hơi 50cm

300.000 250.000

Xốp bọc hàng hóa

Cuộn xốp hơi bọc hàng

550.000

Xốp bọc hàng hóa

Túi xốp hơi

550

Màng xốp hơi bóng khí

Xốp bọc hàng

300.000
Hotline
Tin tức bất động sản