fbpx

Cuộn nhựa PVC tiêu chuẩn

2.000.000 1.925.000

QUY CÁCH SẢN PHẨM:

  • Bản rộng 200mm x Dày 1.5mm x Dài 50m / cuộn
  • Bản rộng 200mm x Dày 2.0mm x Dài 50m / cuộn
  • Bản rộng 300mm x Dày 2.0mm x Dài 50m / cuộn
  • Bản rộng 300mm x Dày 3.0mm x Dài 50m / cuộn